Πολλές φορές αρκετοί γονείς εύλογα διατυπώνουν το ερώτημα εάν τα παιδιά λαμβάνουν όλη την προσοχή και τη φροντίδα του δασκάλου μέσα στη τάξη ενός φροντιστηρίου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ξεκινά από μια στέρεα βάση και πρέπει να απαντηθεί αφού εξεταστεί σφαιρικά και πολύπλευρα διότι η απάντηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί η μοναδικότητα του κάθε παιδιού καθώς και ο τρόπος που μαθαίνει τις εκάστοτε πληροφορίες. Τα παιδιά σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται , αγωνίζονται για να κατακτήσουν μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους. Αυτό και μόνο καθιστά την πορεία προς τη γνώση αρκετά δύσκολη επειδή τα γλωσσικά εμπόδια βρίσκονται στο μέσο αυτής της προσπάθειας.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ξεκινά με το να δώσει νόημα σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό το ‘γιατί’ μαθαίνουμε αυτό που μαθαίνουμε καθώς και το ‘πως’. Και τα δύο αυτά στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά στο κάθε μαθητή. Οι  λόγοι όπως και οι στρατηγικές μάθησης μέσα στη ξενόγλωσση τάξη ποικίλουν και εξετάζονται κάθε φορά κατά περίπτωση.

Η πιο θεμελιώδης  προϋπόθεση είναι πως η μάθηση δεν συντελείται αμέσως και ταυτόχρονα σε όλους τους μαθητές της τάξης. Το αποτέλεσμα δε της μάθησης, αναλύεται ανάλογα με τις αλλαγές των ικανοτήτων των παιδιών που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και άλλα ποιοτικά και ΟΧΙ ποσοτικά χαρακτηριστικά

Επομένως, πως κάθε παιδί, που είναι διαφορετικό όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μαθαίνει να επικοινωνεί και να σκέφτεται στα αγγλικά σε μία τάξη; 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται μέσα στην έννοια της συνεχούς τροποποίησης των δραστηριοτήτων Ο τρόπος που περιγράφει ο εκπαιδευτικός στη τάξη τις δραστηριότητες που γίνονται, αλλά και αυτές  που πρέπει να γίνουν αλλάζει από μαθητή σε μαθητή. Το γλωσσικό υλικό [βιβλία, CD, διαδραστικός πίνακας]  είναι απλά εργαλεία που βοηθούν τον εκπαιδευτικό να συνθέτει και να μεταδίδει πιο αποτελεσματικά την πληροφορία που έχει να διαχειριστεί

Έτσι, η ίδια άσκηση ή δραστηριότητα τροποποιείται όσες φορές  χρειάζεται προκειμένου να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές με τέτοιο τρόπο που τα εμπόδια να ξεπεραστούν και οι μαθητές να νιώσουν υπερήφανοι και ικανοί για τον εαυτό  τους.

Επομένως, είναι δυνατό και εφικτό να συντελείται μάθηση σε μία τάξη και ο κάθε μαθητής να απολαμβάνει ίση και αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία λόγω της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν… πώς το κάθε μαθησιακό αντικείμενο, με τροποποιήσεις και αλλαγές  μπορεί  να ταιριάξει στον κάθε μαθητή και να ικανοποιήσει απόλυτα τις γνωστικές ανάγκες κάθε επιπέδου.

 

 

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 15:30 - 21:30
Σάββατο και Κυριακή: έκλεισαν

Επικοινωνία

Mellon Language School
Συνταγματάρχου Ζήση, 71 Αροης
Πατρα, Ελλαδα

261 062 4714

Find Us on Facebook
Follow Us on Twitter
Connect With Us on LinkedIn