Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της μοναδικότητάς του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η διδασκαλία της, ως ξένη γλώσσα, δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευρη. Το λεξιλόγιο, η γραμματική και το συντακτικό είναι σαφώς θεμελιώδεις βάσεις για τη σωστή εκμάθησή της, παρόλαυτα δεν μπορούμε να μιλάμε για ολοκληρωμένη διδασκαλία αν δεν έχουμε συμπεριλάβει στοιχεία κουλτούρας και πολιτισμού.

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα τα παραπάνω, θεωρούμε πολύ σημαντική την εισαγωγή τέτοιων στοιχείων στην τάξη. Τα παιδιά, μέσα από το μάθημα, γνωρίζουν τις συνήθειες και την καθημερινότητα των  Γάλλων συνομηλίκων τους , κάνουν συγκρίσεις με τη δική τους πραγματικότητα και γενικά αναπτύσσουν άποψη και κριτικό πνεύμα.

Έτσι, είναι πολύ σημαντική η επιλογή μιας μεθόδου σύγχρονης, επίκαιρης και συμβατής με τη γαλλική καθημερινότητα. Τα κεφάλαια των βιβλίων είναι εμπλουτισμένα με πολιτιστικά στοιχεία και είναι δοσμένα έτσι ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον του παιδιού, κάνοντας ταυτόχρονα πιο αποδοτική τη διδασκαλία. 

Ένα άλλο πολύτιμο εργαλείο σ’ αυτή την προσπάθεια είναι το διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί ανεξάντλητη πηγή υλικού. Μέσα από αναρίθμητους ιστότοπους αλλά και προσωπικά blog, συνδυαζόμενα πάντα με το αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν διαφορετικά το κάθε θέμα και να το σχολιάσουν. Έτσι, το μάθημα εμπλουτίζεται με ανάλογα βίντεο τα οποία το κάνουν πιο ενδιαφέρον και χάρη σ’ αυτά οι μαθητές έχουν μια άμεση επαφή με αυτό που διδάσκονται.

Ερχόμενοι σε επαφή με τη γαλλική πραγματικότητα, οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι τα γαλλικά δεν είναι απλώς μια γλώσσα που συναντάμε στα βιβλία, αλλά μια γλώσσα ζωντανή που μιλιέται από δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έχοντας επίσης εικόνες αλλά και ήχους από τη Γαλλία αντιλαμβάνονται καλύτερα αυτή την πολυσύνθετη γλώσσα.   

Μέλημά μας είναι τα παιδιά ν’ αγαπήσουν τα γαλλικά, διαπιστώνοντας από μόνα τους  ότι δεν πρόκειται για μια γλώσσα δύσκολη αλλά για ένα ακόμη παράθυρο στον κόσμο, που συμβάλλει στην  προσωπική καλλιέργεια και εξέλιξη της προσωπικότητάς τους.

 

 

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 15:30 - 21:30
Σάββατο και Κυριακή: έκλεισαν

Επικοινωνία

Mellon Language School
Συνταγματάρχου Ζήση, 71 Αροης
Πατρα, Ελλαδα

261 062 4714

Find Us on Facebook
Follow Us on Twitter
Connect With Us on LinkedIn