Written by

Dimitris Kouniakis / Founder & Director of Studies-Mellon FLS

Το NO HOMEWORK PROJECT είναι μια εκπαιδευτική πρόταση βασισμένη στην αρχή ότι η μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει στη σχολική αίθουσα.

Το NO HOMEWORK PROJECT δεν αποτελεί καμία εκπαιδευτική καινοτομία.

Είναι ο τρόπος που μαθαίνουν τα υπόλοιπα παιδιά ανά τον κόσμο στον 21ο αιώνα.

Είναι μια εκπαιδευτική πρόταση που αντιπροσωπεύει και εξυπηρετεί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές αρχές και αξίες για ΟΛΑ τα παιδιά.

Η Αγγλική γλώσσα όπως και όλες οι γλώσσες θα πρέπει να βασίζονται στην βιωματική εκμάθηση και εμπειρία.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση του NO HOMEWORK PROJECT  βασίζεται στις αρχές της  “Ολιστικής Διδασκαλίας “ όπου το μάθημα δεν επιμερίζεται σε γραμματική, προφορικά ή εκθέσεις ως ανεξάρτητα διδασκόμενες δεξιότητες ή μαθήματα αλλά περισσότερο ως τρόπο φυσικής απόκτησης και εκμάθησης της γλώσσας μέσα από στοχευμένες πρακτικές και συχνή έκθεση και εξάσκηση της γλώσσας, και όλα αυτά στον φυσικό χώρο όπου θα πρέπει να μαθαίνουν οι μαθητές: την σχολική αίθουσα.

Η ανάγκη για το NO HOMEWORK PROJECT προήλθε από  την ανάγνωση και κατανόηση ότι η τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία είχε ελαττώματα και ελλείψεις που άφηνε αρκετούς μαθητές στο περιθώριο, πόσο δε μάλλον οι δασκαλοκεντρικές και γραμματικοκεντρικές προσεγγίσεις του πρόσφατου παρελθόντος όπου αρκετή από την ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας την αναλάμβανε ο ίδιος ο μαθητής στο σπίτι και όχι ο δάσκαλος στην τάξη.

Μαθαίνουμε αποτελεσματικά διασκεδάζοντας

Θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο όπου η μαθησιακή διαδικασία θα ήταν πιο διασκεδαστική και πιο αποτελεσματική.

Θέλαμε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να αναγνώσει όλες τις “αδυναμίες” του κάθε μαθητή και να τις αντιμετωπίσει μέσα στο μάθημα.

Θέλαμε να δώσουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να αποκτήσουν , να αναπτύξουν αλλά και να αναδείξουν δεξιότητες  όπως:

  • Επικοινωνία
  • Συνεργασία
  • διαχείριση (ψηφιακών) πληροφοριών
  • κριτική σκέψη
  • και επίλυση προβλημάτων

Με αυτό τον σκοπό ενσωματώσαμε στο μάθημα τραγούδια και ζωντανούς – χρηστικούς διαλόγους στα μικρότερα επίπεδα και μέσα από project, ομάδες debate, παρουσιάσεις και ανάγνωση και ανάλυση κειμένων, αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών (ίντερνετ) μέσα στην αίθουσα.

Επίσης παραλείπουμε την βαρετή και επίπονη χρήση του “βιβλίου γραμματικής” (βλέπε γραμματικοκεντρική προσέγγιση, που απαιτούσε αρκετή χρήση Ελληνικών για λόγους επεξήγησης) το οποίο το αντικαθιστούμε με βιωματική και πρακτική χρήση της γλώσσας και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε στους μαθητές μας πιο πολύ χρόνο και την ευκαιρία για περισσότερη χρηστική λειτουργία και καλύτερη κατανόηση της γλώσσας.

Οι διαδραστικοί πίνακες και η χρήση της τεχνολογίας επίσης αποδείχτηκαν ως χρήσιμα εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή (google, google docs, youtube).

Ο βασικός λόγος και αναγκαιότητα αυτής της επιλογής είναι ότι οι τρέχουσες αντιλήψεις και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι μαθητές κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ως αυτοσκοπό αντί να γίνονται πραγματικοί χρήστες της γλώσσας. Για αυτόν τον λόγο είναι πλέον ξεπερασμένες, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συγκυρίες και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές μας στο σύντομο μέλλον, όπου οι ανάγκες, γνώσεις και ζητούμενες δεξιότητες έχουν διαφοροποιηθεί δραστικά.

Το ζητούμενο πια είναι οι μαθητές να μπορούν να μιλούν, να κατανοούν και να χειρίζονται την γλώσσα σε λειτουργικό και πρακτικό επίπεδο, δίνοντας τους τον τρόπο και την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα εργαλείο και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να βρουν εργασία και θα τους ανοίξουν προοπτικές .

Τα Λάθη είναι μέρος της Μαθησιακής Διαδικασίας

Επίσης είδαμε πως οι μαθητές αποθαρρύνονται από την μαθησιακή διαδικασία όταν νιώθουν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν (μπορεί να μην “διάβασαν” στο σπίτι) ή από τα συχνά διαγωνίσματα που διαρκώς ποσοτικοποιούσαν την γνώση (βλέπε διαγωνίσματα – βαθμοί).

Αντιθέτως, με το #NO HOMEWORK PROJECT  οι μαθητές αισθάνονται ότι παροτρύνονται και ενθαρρύνονται όταν κάνουν λάθος, μαθαίνουν ότι το να κάνει κάποιο “λάθος” ένας μαθητής αποτελεί και την θεμελιώδη αρχή της μαθησιακής διαδικασίας.

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες δημιουργούνται συνέργειες και ομαδικές συνεργασίες, με αποτέλεσμα και οι πιο εσωστρεφείς μαθητές  να “ξεκλειδώνονται”.

Δίνεται σε όλους τους μαθητές ο χρόνος “ζύμωσης” , και μέσα από συχνές επαναλήψεις αλλά και με διαφορετικές προσεγγίσεις (τραγούδια, διαδραστικά παιχνίδια, project, storytelling- αφηγήσεις) να επέλθει η εμπέδωση με τρόπο φυσικό και ευχάριστο.

Κάθε επίπεδο σπουδών θέτει συγκεκριμένους στόχους ως προς τις επιδιωκόμενες δεξιότητες (γραφή-ανάγνωση-προφορικά) που πρέπει να αναπτυχθούν και η πρόοδος των μαθητών καταγράφεται στο ψηφιακό τους προφίλ.

Οι γονείς έχουν ενημέρωση κάθε 2 μήνες (via e-mail) αλλά και σε προσωπικό επίπεδο όπου τους  ενημερώνουμε για την εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών τους.

Οι στόχοι που θέτουμε ανά επίπεδο βρίσκονται πάντα σε αρμονία με τις προσταγές και μέσα στα πλαίσια που έχουν καθοριστεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών.

Συνεπώς οι μαθητές μας θα είναι και σε θέση να ανταποκριθούν και σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ως παρελκόμενο της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας και ως φυσικό επακόλουθο, επαναλαμβάνω όχι ως αυτοσκοπός.

Περισσότερη Ευθύνη και Υπευθυνότητα, Μεγαλύτερη Διαφάνεια στην  Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η αποκλειστική ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας αναλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς και οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές με σεβασμό στην προσωπικότητα, χαρακτήρα ακόμα και στις μαθησιακές τους ιδιαιτερότητες.  

Τι δυσκολίες μας οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση;

Άλλα προβλήματα των προηγούμενων προσεγγίσεων ήταν ότι πολλοί μαθητές συχνά βρίσκουν τους εαυτούς τους εγκλωβισμένους ανάμεσα σε πολλές δραστηριότητες και τις συχνά παράλογες απαιτήσεις του Ελληνικού δημόσιου σχολείου.

Πολλές φορές απλά αισθάνονται την κόπωση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που απαιτούσε και απαιτεί από τον μαθητή να μην έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μέσα στην εβδομάδα.

Με πιο απλά λόγια υπήρχε δυσκολία στην ομαλή διεξαγωγή του  μαθήματος όταν κάποιος μαθητής ξέχναγε ή δεν έκανε κάποιες ασκήσεις.

Επίσης υπήρχε η ίδια δυσκολία όταν υπήρχε η απαίτηση το λεξιλόγιο να αποστηθίζεται στο σπίτι και δεν γινόταν.

Το μάθημα βασιζόταν στην αρχή ότι ο δάσκαλος παρέδιδε το μάθημα και η εξάσκηση και η εμπέδωση γινόταν στο σπίτι (μετωπική διδασκαλία).

Κάποιες φορές οι εργασίες γίνονταν με την βοήθεια κάποιου ενήλικα οπότε και οι πραγματικές “αδυναμίες” δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Τέλος, πάντα υπήρχε και η δικαιολογία (μετάθεση ευθύνης στον μαθητή) ότι ο δάσκαλος δίδαξε καλά αλλά ο μαθητής δεν έκανε τις ασκήσεις του ή δεν διάβασε.

Με το #NO HOMEWORK PROJECT  απελευθερώνεται εντελώς ο γονιός από την συμμετοχή και επιτήρηση της μαθησιακής διαδικασίας που στην Ελλάδα θεωρείται απαραίτητη και σχεδόν δεδομένη.

Με το #NO HOMEWORK PROJECT και τα τρία στάδια της μαθησιακής διαδικασίας (παρουσίαση-εξάσκηση-εμπέδωση) γίνονται με πλήρη ευθύνη του εκπαιδευτικού και του σχολείου, εκεί που είναι ο φυσικός χώρος μάθησης, στην σχολική αίθουσα.

Φιλικό Μαθησιακό Περιβάλλον

Οι μαθητές και τα παιδιά που από φύση τους είναι δέκτες γνώσεων, νιώθουν με αυτόν τον τρόπο πιο απελευθερωμένα.

Οι ελάχιστες εργασίες είναι γραπτές (αντιγραφή στις Junior τάξεις και εκθέσεις στις Senior τάξεις) ή μέρος project και η ανταπόκριση των μαθητών σε αυτές γίνεται πολύ πιο ευχάριστα αφού το μεγάλο φορτίο των ασκήσεων γραμματικής και του λεξιλογίου γίνεται στην τάξη με τρόπο βιωματικό.

Οι ώρες διδασκαλίας επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του #NO HOMEWORK PROJECT και έτσι οι 4 ώρες την εβδομάδα από A’ junior – C’ Senior βοηθούν στην συχνή επαφή με την γλώσσα  και περισσότερο χρόνο για την βιωματική εκμάθηση.

Αντίστοιχη μετάβαση έχει προβλεφθεί και για τα επίπεδα Β1 , Β1+ και Β2 με τις ώρες διδασκαλίας να φτάνουν τις 6 ώρες την εβδομάδα.

Συνεπώς το #NO HOMEWORK PROJECT έχει σκοπό να εκπαιδεύσει και να μυήσει την καινούργια κυρίως φουρνιά μαθητών και να προσαρμόσει την τρέχουσα σε μια προσέγγιση της γλώσσας με βιωματικό τρόπο έτσι ώστε οι μαθητές όχι μόνο να βελτιστοποιήσουν τα Αγγλικά τους με τρόπο απόλυτα διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους είναι απόλυτα χρήσιμες στο ΜΕΛΛΟΝ.