Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ
A' Junior                                                                                                                                                                                    4 ώρες / εβδομάδα *
Β’ Junior                                                                                                                                                                                    4 ώρες / εβδομάδα
A’ Senior                                                                                                                                                                                    4 ώρες / εβδομάδα
B’ Senior(A1)                                                                                                                                                                             4 ώρες / εβδομάδα
C’ Senior(A2)                                                                                                                                                                             4 ώρες / εβδομάδα
D’ Senior(B1)                                                                                                                                                                             4 1/2 ώρες / εβδομάδα
E’ Senior                                                                                                                                                                                    4 1/2 ώρες / εβδομάδα
B2                                                                                                                                                                                              6 ώρες / εβδομάδα
Advanced(C1)                                                                                                                                                                           6 ώρες / εβδομάδα
Proficiency(C2)                                                                                                                                                                         6 ώρες / εβδομάδα
* Είμαστε από τα ελάχιστα Φροντιστήρια στην Ελλάδα με 4άωρη εκπαίδευση ανά εβδομάδα από την A’ Junior
ΑΓΓΛΙΚΑ
A' Junior                                                       4 ώρες / εβδομάδα *
Β’ Junior                                                       4 ώρες / εβδομάδα
A’ Senior                                                       4 ώρες / εβδομάδα
B’ Senior(A1)                                               4 ώρες / εβδομάδα
C’ Senior(A2)                                               4 ώρες / εβδομάδα
D’ Senior(B1)                                               4 1/2 ώρες / εβδομάδα
E’ Senior                                                      4 1/2 ώρες / εβδομάδα
C2                                                                  4 ώρες / εβδομάδα
Advanced(C1)                                              6 ώρες / εβδομάδα
Proficiency(C2)                                            6 ώρες / εβδομάδα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Cour 1                                                            3 ώρες / εβδομάδα
Cour 2                                                            3 ώρες / εβδομάδα
Α1                                                                  3 ώρες / εβδομάδα
A2                                                                  3 ώρες / εβδομάδα
Β1                                                                  3 ώρες / εβδομάδα
B2                                                                  4 ώρες / εβδομάδα
C1                                                                  4 ώρες / εβδομάδα
Advanced(C1)                                              6 ώρες / εβδομάδα
* Είμαστε από τα ελάχιστα Φροντιστήρια στην Ελλάδα με 4άωρη εκπαίδευση ανά εβδομάδα από την A’ Junior